Zápis do 1.ročníku

Vážení rodiče budoucích prvňáčků

V termínu  1. 4. 2020 – 20. 4. 2020 proběhl zápis do prvního ročníků základní školy pro školní rok 2020/2021.

Seznam přijatých žáků

dle registračních čísel

 1/ZŠ2020          7/ZŠ2020

2/ZŠ2020          8/ZŠ2020

3/ZŠ2020          9/ZŠ2020

4/ZŠ2020          10/ZŠ2020

5/ZŠ2020          11/ZŠ2020

6/ZŠ2020                        

 

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti jsou uvedeny pod registračními čísly, které vám byly přiděleny.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

V Písařově dne 30. 4. 2020

 

Novinky

Zahájen školní rok 2020/2021

Dnes byl v naší písařovské málotřídce zahájen nový školní rok. Starosta obce Písařov Bořivoj David a ředitel školy Jiří Pavlas přivítali 11 prvňáčků. Do naší...
+